การเลือกสีมู่ลี่ไม้ให้เหมาะกับห้องต่างๆ มีหลักง่ายๆ คือ ให้ดูบรรยากาศโดยรวมของห้องนั้น ซึ่งจะดูได้จากสีของเฟอร์นิเจอร์ สีของผนังห้อง และสีของพื้นเป็นหลัก ถ้าดูที่องค์ประกอบเหล่านี้แล้วก็จะช่วยให้คุณเลือกใช้สีที่เหมาะสมได้ไม่ยาก

Read more