วิธีคำนวณพื้นที่เพื่อติดตั้งวอลเปเปอร์

วิธีคำนวณพื้นที่เพื่อติดตั้งวอลเปเปอร์

การคำนวณพื้นที่จะต้องเป็นตารางเมตร เพื่อให้เข้ากับวอลเปเปอร์ที่จะติดตั้งโดยปกติวอลเปเปอร์ 1 ม้วน จะมีขนาดกว้าง 0.53 เมตร ยาว 10 เมตรโดยมีการคำนวณพื้นที่ กว้าง X ยาว(สูง)ก็จะได้พื้นที่ของฝาผนังด้านนั้นๆ
หาพื้นที่ทุกด้านของห้องแล้วนำมาบวกกันและหารด้วย 5 ก็จะได้จำนวนวอลเปเปอร์ที่จะติดตั้ง
ถ้าวอลเปเปอร์ม้วนนั้น มีขนาดพื้นที่ 5 ตารางเมตร

ผนังที่ไม่มีประตูหรือหน้าต่าง
สำหรับผนังที่ไม่มีประตูหรือหน้าต่าง การคำนวนหาพื้นที่ ทำได้โดย
• วัดความกว้างของห้อง (ขอบซ้ายถึงขอบขวา) ใช้หน่วยเป็นเมตร จากภาพประกอบ ความสูงของห้องคือ A หรือ 3.25เมตร
• วัดความสูงของห้อง (พื้นถึงเพดาน) ใช้หน่วยเป็นเมตร จากภาพประกอบ ความสูงของห้องคือ B หรือ 2.55 เมตร
แล้วนำความกว้างและสูง มาคูณกัน ก็จะได้เป็น พื้นที่ผนังที่มีหน่วยเป็นตารางเมตรออกมา (จากภาพประกอบ A คูณด้วย B ก็จะได้ C หรือ 3.25*2.55 = 8.29 ตารางเมตร )
ดังนั้น พื้นที่สำหรับติดวอลล์เปเปอร์ภาพตัวอย่างนี้จะอยู่ที่ 8.29 ตารางเมตร

cal_area

สำหรับผนังที่มีประตูหรือหน้าต่าง การคำนวนหาพื้นที่ ทำได้โดย
หลักการคือ วัดพื้นที่ของผนังรวมทั้งประตูหรือหน้าต่าง และวัดพื้นที่ของประตู แล้วนำพื้นที่ของทั้งสองส่วนมาลบออกจากกัน เริ่มจาก
วัดพื้นที่ผนังก่อน (ขอบซ้ายถึงขอบขวา) ใช้หน่วยเป็นเมตร จากภาพประกอบ ความสูงของห้องคือ A หรือ 3.25 เมตร
วัดความสูงของผนัง (พื้นถึงเพดาน) ใช้หน่วยเป็นเมตร จากภาพประกอบ ความสูงของห้องคือ B หรือ 2.55 เมตร
จากนั้น นำความกว้างและความสูง มาคูณกัน จะได้เป็นพื้นที่หน่วยเป็นตารางเมต
จากภาพประกอบ A คูณ B ก็จะได้ C หรือ 3.25*2.55= 8.29 ตารางเมตร ดังนั้นพื้นที่สำหรับติดวอลล์เปเปอร์ของผนังนี้จะอยู่ที่ 8.29 ตารางเมตร

หลังจากนั้นก็มาวัดพื้นที่เฉพาะประตูหรือหน้าต่าง
วัดความกว้างประตู (จากภาพประกอบ คือ K หรือ 0.90 เมตร)
วัดความสูงประตู (จากภาพประกอบ คือ L หรือ 2.10 เมตร)
เพราะฉะนั้น พื้นที่ของประตูจากภาพประกอบนี้ คือ กว้าง*สูง (จากภาพประกอบคือ K*L=W หรือ 0.9*2.10ช1.89 ตารางเมตร)
ต่อจากนั้นก็นำพื้นที่ของผนังมาลบกับพื้นที่ประตู ก็จะได้เป็นพื้นที่สำหรับติดวอลล์เปเปอร์ (C-W=H หรือ 8.29 -1.89=6.40 ตารางเมตร)

cal_area_2

ขอบคุณข้อมูลจาก Bodhi Tree.

วิธีคำนวณพื้นที่เพื่อติดตั้งวอลเปเปอร์